W roku szkolnym 2017/2018 dotacją celową objęte są klasy I – VII szkoły podstawowej
oraz klasy II i III gimnazjum


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nakładają na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby umożliwić realizację tego zadania organy prowadzące otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki/materiały edukacyjne jest udzielana, co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja.
Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku.


Przeznaczenie dotacji

 • klasy I szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe
 • klasy II - III szkoły podstawowej – dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe
 • klasy IV szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny i materiały ćwiczeniowe
 • klasy V szkoły podstawowej – dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe
 • klasy VI szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny i materiały ćwiczeniowe
 • klasy VII szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny i materiały ćwiczeniowe
 • klasy II gimnazjum – dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe
 • klasy III gimnazjum – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny i materiały ćwiczeniowe.

Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji na ucznia, która może być przeznaczona na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest zróżnicowana w zależności od etapu edukacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 marca 2017 r. – w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, będą obowiązywać następujące kwoty dotacji celowej:

Klasy I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 75 zł (74,25 zł)* – podręczniki lub materiały edukacyjne
 • max 50 zł (49,50 zł)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 50 zł (49,50 zł)* – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów

Klasy IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 140 zł (138,60 zł)* – podręczniki/materiały edukacyjne
 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy V SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 140 zł (138,60 zł)* – podręcznik/materiały edukacyjne
 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 250 zł (247,50 zł)* – podręczniki/materiały edukacyjne (analogicznie, jak obecnie dla uczniów klas III gimnazjum)
 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe (analogicznie, jak obecnie dla uczniów gimnazjum)

Klasy II GIMNAZJUM – dotacja na ucznia

 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy III GIMNAZJUM – dotacja na ucznia

 • max 250 zł (247,50 zł)* – podręczniki/materiały edukacyjne
 • max 25 zł (24,75 zł)* – materiały ćwiczeniowe

*1% wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji stanowią koszty obsługi zadania zleconego.


Jak to wygląda w praktyce?

Dyrektorzy szkół przekazują do organów prowadzących informację o planowanej liczbie uczniów, niezbędną do ustalenia wysokości dotacji lub wnioski o udzielenie dotacji wraz z informacją niezbędną do ustalenia wysokości dotacji (wzory formularzy stanowią załączniki do Rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe).

Na podstawie tych informacji i wniosków, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do właściwego wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Po otrzymaniu dotacji, dyrektor szkoły dokonuje zakupu, a następnie na podstawie faktur i formularzy rozliczenia wykorzystania dotacji, rozlicza się przed organem prowadzącym z wydanych pieniędzy. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego.


Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies. Polityka cookies